RUPSSOL

Zorg dragen voor onze omgeving

Altijd op zoek naar de meest duurzame innovatieve oplossing!

Welzijn voor mens, dier en milieu als vertrekpunt

Deze tijd vraagt om duurzame oplossingen

In een tijd waarin de kwetsbaarheid van ons milieu steeds duidelijker zichtbaar wordt geloven wij in een actieve deelname in de zorg voor onze omgeving. Door de verandering van het klimaat wordt steeds vaker een beroep gedaan op ons vermogen om duurzame en innovatieve oplossingen te bedenken voor hedendaagse problematieken. 

Flevopenning en Floriade Werkchallenge

Zo bedachten en ontwikkelden we voor de landbouwsector een innovatief product om stuif te bestrijden en de grond langer vochtig te houden waardoor de opbrengst per hectare vergroot kan worden, zelfs in de droge gebieden van de wereld. Met deze innovatie  wonnen we de Flevopenning in 2015 en werden we winnaar van de Floriade Werkchallenge in 2017. 

Innovatie en duurzaamheid

In de strijd tegen overlast van de eikenprocessierups, trekken we deze lijn graag door. Bij het bedenken van oplossingen gaan, wat ons betreft, innovatie en duurzaamheid altijd hand in hand. De volgende kernwaarden lagen ten grondslag  aan de ontwikkeling van ons product RUPSSOL. Het product moest direct werkzaam zijn. Veilig zijn voor mens, dier en milieu. En biologisch afbreekbaar. Bovendien moest de behandeling eenvoudig zijn in toepassing. Met ons product RUPSSOL zijn we erin geslaagd om aan al deze voorwaarden te voldoen en garanderen wij u een veilige en effectieve aanpak ter bestrijding van de overlast van de eikenprocessierups. 

Het welzijn van mens, dier en milieu, dat is ons uitgangspunt. Van daaruit gaan wij altijd op zoek naar de meest duurzame innovatieve oplossing.