Nieuws

2022-09-16 10:12:00

Natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups

16 september 2022

Gelukkig grijpen gemeentes, boomverzorgers en groenbeheerders niet zomaar meer naar de gifspuit wanneer ze een eikenprocessierups zien. Gif maakt namelijk meer kapot dan je lief is, waaronder de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups waardoor er meer rupsen komen en we.. juist meer gif moeten spuiten. Een heiloze weg. Maar wie zijn die natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en hoe kunnen we hen een beetje helpen (zodat ze ons kunnen helpen)?

Gelukkig grijpen gemeentes, boomverzorgers en groenbeheerders niet zomaar meer naar de gifspuit wanneer ze een eikenprocessierups zien. Gif maakt namelijk meer kapot dan je lief is, waaronder de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups waardoor er meer rupsen komen en we.. juist meer gif moeten spuiten. Een heiloze weg. Maar wie zijn die natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups en hoe kunnen we hen een beetje helpen (zodat ze ons kunnen helpen)?

Vogels

Verreweg de bekenste vijand is de koolmees. Het is de reden dat gemeenten overal nestkastjes ophangen om het de beestjes zo goed mogelijk naar hun zin te maken. Een koolmees jong eet wel 60 rupsen op een dag, dus met een nestje van 4-5 telt dat lekker aan. Ook de pimpelmees lust ze rauw. Maar hoe zorgen we dat ze precies deze rupsen gaan eten, er zijn meer rupsen in de natuur te vinden? Nabijheid van voedsel is een belangrijke, vandaar al die kastjes in de eikenlanen. Het blijkt dat de koolmees even heeft moeten wennen aan de eikenprocessierups op zijn menu, maar er zijn aanwijzingen dat ze steeds meer kiezen voor deze harige lastpakken. Naast de kool- en pimpelmees zijn ook de kauw, mus, spreeuw, koekoek en boomklever dol op de processierups.

Vleermuizen

Ieuw!! Een vleermuis?! Veel mensen vinden vleermuizen enge, vieze beestjes. Maar ze zijn hartstikke nuttig! Ook vleermuizen zijn een natuurlijke vijand van de eikenprocessierups, of beter gezegd: van de eikenprocessievlinder. De vleermuis komt in actie als de rups zich zo rond september heeft ontpopt tot nachtvlinder. Als die vleermuis een beetje zijn best doet, eet hij de vlinder op voordat deze haar eitjes heeft weten te leggen voor een nieuwe lading plaagrupsjes. Het maken van vleermuiskastjes aan gevels en andere goede woonplekken, kan dus zeker helpen.

Insecten

Van je eigen soort moet je het hebben; eikenprocessierupsen worden ook belaagd door andere insecten. Vooral kevers eten de processierups graag. Zo behoren roofkevers, weekschildkevers en rupsenaaskevers tot de natuurlijke vijanden van de eikenprocessierups. Alleen... deze nuttige kevers komen niet meer zoveel voor in Nederland. Ook van sluipwespen heeft de eikenprocessierups te vrezen. Die doen dat op een beetje lugubere manier: de sluipwesp legt haar eitjes in de eikenprocessierups. Zodra de larven uit de eitjes komen, voeden zij zich met de rups. Hierdoor is het slechts een kwestie van tijd alvorens de processierups het loodje legt. Sluipvliegen doen trouwens hetzelfde. Dus denk even na voordat je achterna gaat met je vliegenmepper.

Toch nog een nest?

Wanneer het de rupsen lukt om ondanks al deze natuurlijke vijanden toch in grote getalen een boom te bevolken, dan zijn er nog twee manieren om van de overlast af te komen. Mannen in witte pakken kunnen de nesten met speciale stofzuigers weghalen en laten afvoeren naar speciale, best kostbare, verbrandingsovens. Of: je gebruikt het biologische fixeermiddel RUPSSOL. Dit plakkerige goedje fixeert de haren, de nesten en de rupsen binnen enkele minuten waardoor het gevaar direct geweken is. De nesten kunnen vervolgens blijven hangen. Ze drogen in en kunnen nog dienstdoen als voedsel of schuilplaats voor insecten en vogels. Zo draagt RUPSSOL bij aan herstel van het natuurlijk evenwicht.